Χαμαλίδου Όλγα
Διαγνωστικό Κέντρο
Δαγκλή 6, 65403, Καβάλα

Χαμαλίδου Όλγα