Γούλας Δημήτριος
Καρδιολογία
Βενιζέλου 42, 69100, Κομοτηνή

Γούλας Δημήτριος