Γκίκα Ηλιάδη Ξανθή
Διαγνωστικό Κέντρο
Δημοκρίτου 1, 34400, Ψαχνά

Γκίκα Ηλιάδη Ξανθή