Γκανιάτσας Σπυρίδων
Καρδιολογία
Πουτέτση 5, 45332, Ιωάννινα

Γκανιάτσας Σπυρίδων