Γκαλίτσης Μηνάς
Ορθοπεδική
Ελευθερίου Βενιζέλου 30α, 65403, Καβάλα

Γκαλίτσης Μηνάς