Γιανναδάκης Εμμανουήλ
Παθολογία
Καβέτσου 10, 81100, Μυτιλήνη

Γιανναδάκης Εμμανουήλ