Γενική Κλινική Άγιος Γεώργιος ΕΠΕ
Διαγνωστικό Κέντρο
Ρωμανού 14, 58200, Έδεσσα

Γενική Κλινική Άγιος Γεώργιος ΕΠΕ