Γάτος Γεώργιος
Ορθοπεδική
Γκλαβάνη 29, 38221, Βόλος

Γάτος Γεώργιος