Φραγκάκης Γεώργιος
Διαγνωστικό Κέντρο
Λακέρδα 10, 72200, Ιεράπετρα

Φραγκάκης Γεώργιος