Φωτιάδης Σπυρίδων
Παθολογία
Πτολεμαίων 10, 66100, Δράμα

Φωτιάδης Σπυρίδων