Φλώρος Δημητριος
Καρδιολογία
Ειρήνης 34, 68100, Αλεξανδρούπολη

Φλώρος Δημητριος