Φλώρος Δημήτριος
Καρδιολογία
Δήμητρας 21, 68100, Αλεξανδρούπολη

Φλώρος Δημήτριος