Δίπλαρης Κωνσταντίνος
Ορθοπεδική
Αριστομένους 57, 24100, Καλαμάτα

Δίπλαρης Κωνσταντίνος