ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Α.Ε.
Διαγνωστικό Κέντρο
Ορέστου 78, 68200, Ορεστιάδα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Α.Ε.