Δημητριάδης Ξενοφών
Διαγνωστικό Κέντρο
Πολύφιμου 8, 69100, Κομοτηνή

Δημητριάδης Ξενοφών