Δικόφτσης Απόστολος
Καρδιολογία
Βενιζέλου 31, 57100, Βέροια

Δικόφτσης Απόστολος