Διαγνωστικό Κέντρο Ασκληπιός
Διαγνωστικό Κέντρο
Εγνατίας 33, 58200, Έδεσσα

Διαγνωστικό Κέντρο Ασκληπιός