Δάλαμπης Δημήτρης
Καρδιολογία
Πλατ.Ελευθερίας 4, 60100, Κατερίνη

Δάλαμπης Δημήτρης