Δαλακούρας Αθανάσιος
Γυναικολογία
Βασ. Γεωργίου 6, 69100, Κομοτηνή

Δαλακούρας Αθανάσιος