Αυλωνίτης Σωκράτης
Καρδιολογία
Εθνάρχου Μακαρίου 19, 65302, Καβάλα

Αυλωνίτης Σωκράτης