Αργυριάδης Νικόλαος
Γυναικολογία
Βασ. Βασιλείου 5, 62100, Σέρρες

Αργυριάδης Νικόλαος