Αποστόλου Ηλίας
Καρδιολογία
Αίνου 3, 69100, Κομοτηνή

Αποστόλου Ηλίας