Αναγνώστου Κωνσταντίνος
Διαγνωστικό Κέντρο
Πάροδος Αργυροκάστρου, 85300, Κως

Αναγνώστου Κωνσταντίνος