Αμοιρίδου Κυριακή
Διαγνωστικό Κέντρο
Βετζοπούλου 68, 59300, Αλεξάνδρεια

Αμοιρίδου Κυριακή