Ακτινολογικό Χανίων ΑΕ-Καμηλάκη-Τσεκούρας
Διαγνωστικό Κέντρο
Ηρώων Πολυτεχνείου 43, 73132, Χανιά

Ακτινολογικό Χανίων ΑΕ-Καμηλάκη-Τσεκούρας