Ακτινολογικά Εργαστήρια Κούτκος -Πάτκας
Διαγνωστικό Κέντρο
Παλαιολόγου 22, 66132, Δράμα

Ακτινολογικά Εργαστήρια Κούτκος -Πάτκας