Αδαμόπουλος Σωτήριος
Καρδιολογία
Γράμμου 9, 52100, Καστοριά

Αδαμόπουλος Σωτήριος