×

Μήνυμα κατάστασης

Ιατρικές επισκέψεις και παρακλινικές εξετάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά στα Εξωτερικά Ιατρεία του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης.

Αναζήτηση